Ekonomichna Kibernetyka (Economic cybernetics)
Головна |Новини |Статті |Нашi проекти
 
02.09.2013
ЕК в Google Scholar Детальніше...
15.07.2013
Гаудеамус. Академічна мережа для публікації в журналах Детальніше...
16.04.2013
Відтепер і у getCITED(USA) Детальніше...


Економічна кібернетика. Міжнародний науковий журнал

ISSN 2312-5837 (Online), ISSN 2077-8031 (Print)
Новий сайт електронної версії журналу http://eccyb.org/index.php/isjec!

У журналі публікуються оригінальні й оглядові статті, матеріали проблемного і дискусійного характеру, стислі звіти про наукові симпозіуми, конференції та наради з економічної кібернетики, бібліографічні огляди, рецензії на монографії й статті, інформацію про новітні наукові досягнення в області економічної кібернетики. Тематична спрямованість статей : теоретичні та методологічні проблеми економічної кібернетики; моделювання в системах мікро- і макроекономіки; методи прийняття рішень; моделі та методи економічної динаміки, стійкості й рівноваги; методи дослідження операцій та теорії систем; адаптивні системи в економіці; моделі менеджменту та маркетингу; проблеми освіти в галузі економічної кібернетики; економетрика;комп'ютерні системи й інформаційні технології в економіці. Статті друкуються однією з трьох робочих мов журналу: українською, російською, англійською.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації<span> КВ №16728-5300ПР</span>. Затверджено як наукове спеціальне фахове видання додатком до постанови президії ВАК України від 10.03.2010 р. №1-05/2 (Бюл.ВАК, №4, 2010, с.5). Адреса редакції: 83015, Україна, м.Донецьк, вул.Челюскинців, 198а. Тел.(факс): (062) 302-09-17. E-mail: s.levytskyi@donnu.edu.ua. Інформація для авторів: Auth_ukr_2012.pdf (97,08kb)
Google Scholar (Int'l) - h-index=6, i-10 index=4
Index Copernicus Value (Poland, EU) - ICV 2012, 6.04
Science Journal Impact Factor (Morocco) - SJIF 2013 = 3.798, SJIF 2012 = 2.851
Scientific Indexing Service Impact Factor (USA) - SISIF 2013=0.849
Global Impact Factor (Australia) - GIF 2013=0.399
Open Academic Journal Index (Russia) - IF OAJI 2012=0.524
Advanced Science Index (Germany, EU) - under evaluation
Russian Science Citation Index (Russia) - under evaluation
Directory of Research Journal Indexing (India) - under evaluation
International Scientific Indexing (UAE) - under evaluation
Universal Impact Factor (Australia) - under evaluation
Indexing and Library Listing


Economic Cybernetics. International scientific journal by Institute of Economic Cybernetics of Donetsk National University is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://ec.projects-manager.com.